11.05.2006 BBHR tot aanduiding van de agenten die belast zijn met het indienen van aanmaningen en het bevel tot tenuitvoerlegging ervan in toepassing van art. 32, par. 5, lid 3, van de ordonnantie van 19.07.2001 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in toepassing van art. 24, par. 3, lid 3, van de ordonnantie van 01.04.2004 betr. de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijz. ordonnantie 19.07.2001 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
210359
essentie
Indien de administratieve boete, die naar aanleiding van het niet naleven van de 'elektriciteitsordonnantie' van 19.07.2001 en de 'gasordonnantie' van 01.04.2004 opgelegd kan worden, niet wordt betaald, vaardigt de Ontvanger van de Agglomeratie Brussel he ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren