05.08.1991 KB tot uitvoering van art. 8, 8bis en 9 van Wet 30.07.1979 betr. de preventie van brand en ontploffing en betr. de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

ondertekenaar
CLAES Willy - Min. van Economische Zaken en het Plan,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
inforumnummer
21043
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren