18.05.2006 KB betr. de toekenning van een verlof voorafgaand aan de pensionering voor de personeelsleden van de politiediensten

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
210522
essentie
Dit besluit wijst de leden van het politiepersoneel aan die, conform de regels waarin het voorziet, van een verlof voorafgaand aan de pensionering kunnen genieten. Het beschrijft ook de te volgen procedure, de aanvang van dit verlof en zijn gevolgen. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren