04.05.2006 BVCGG houdende toekenning van een toelage aan de VZW Coördinatie Home-Info - Infor-Homes voor het jaar 2006

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
inforumnummer
210531
essentie
De vzw Coördinatie Home-Info - Infor-Homes wordt belast met de uitwerking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van inlichtingen over, studie en analyse van de problematiek aangaande de plaatsing van bejaarden in rustoorden. Daarvoor ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren