30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 - Cultuur - Aanvullende subsidies voor tewerkstelling in culturele sector (art. 30)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
210594
essentie
De aanvulling van art. 5 van het decreet 07.05.2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector versimpelt aanzienlijk de administratieve afhandeling van de financiële dossiers van ex-DAC'ers en verhoogt de klantvriendelijkh ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren