24.03.2006 Dec. wijz. decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
210619
essentie
Er wordt een duidelijk structureel onderscheid gemaakt tussen het beleidsveld wonen en de beleidsvelden ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed.
De wijzigingen in de decreten die betrekking hebben op het beleidsveld wonen worden samengebracht in d ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren