30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 - Oppervlaktewateren (art. 35-36)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
210633
essentie
Dit hoofdstuk heeft tot doel het mogelijk te maken om op retroactieve wijze de uitvoeringsbesluiten bij hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, opnieuw, maar nu rechtsgeldig, in te voeren. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren