30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 - Milieubeleid (art. 37)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
210638
essentie
De subsidiëring van gemeentelijke rioleringen wordt als taak van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) uitdrukkelijk opgenomen in het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren