30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 - Procedure voor het verkrijgen van een tegemoetkoming uit het fonds (art. 54-57)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
210647
essentie
Ook lokale of provinciale overheden mogen projecten met duurzame mobiliteitsmaatregelen inzake woon-werkverkeer indienen, onder voorwaarde dat dit in partnerschap met een private partner gebeurt. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren