20.07.2006 Wet houdende diverse bepalingen - Telecommunicatie - Electronische communicatie - (art. 67-71)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
210650
essentie
De sancties bij verzuim van een operator van telecommunicatie in de vervulling van zijn universele-dienstverplichtingen worden uitgebreidt tot verzuim van een aanbieder van sociale tarieven bij de vervulling van de verplichtingen inzake het sociale elemen ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren