11.07.1991 BBHE tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het Hst III - derde arbeidscircuit - KB nr. 25 van 24.03.1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,
inforumnummer
21066
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren