28.04.2006 Dec. houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
210710
essentie
Er wordt een strategische adviesraad 'Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken' opgericht. Deze Raad moet onder meer uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake personeels- en organisatieontwikkeling, ICT, e-g ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren