20.07.2006 Wet houdende diverse bepalingen - Telecommunicatie, Economie, Energie en Buitenlandse Handel - Energie - Elektriciteit - Wijziging van de wet 29.04.1999 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt (art. 128-137)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
210716
essentie
De minister bevoegd voor energie wordt gemachtigd om de nadere regels voor de facturatie van de federale bijdrage tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt aan de leveranciers door de d ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren