02.06.2006 BVR tot opheffing van bepaalde art. van het dec. 28.04.1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
210723
essentie
Dit besluit bepaalt welke artikelen van het decreet 28.04.1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, worden opgeheven aangezien de regelen betreffende het bestuurlijk toezicht, opgenomen in art. 248 t ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren