*17.07.1991 BBHE houdende voorlopige vrijstelling voor plaatselijke besturen van het naleven van het criterium (...) art. 4, 1°, a, KB 28.10.1986 tot uitvoering van KB nr. 474 van 28.10.1986 (...) stelsel (...) gesco's bij sommige plaatselijke besturen

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,
et al.
inforumnummer
21073
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren