20.07.2006 Wet houdende diverse bepalingen - Pensioen - Inkomensgarantie voor ouderen (art. 192-193)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
210777
essentie
Het aanvangspunt van de termijn van tien jaar voor het in aanmerking nemen in de bestaansmiddelen van een afstand die voor de aanvraag om inkomensgarantie plaatsvond, begint de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de aanvraag is ingediend ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren