20.07.2006 Wet houdende diverse bepalingen - Werk - Telewerk - Wijziging van de wet 08.04.1965 tot instelling van de arbeidsreglementen (art. 245-246)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
210782
essentie
Het arbeidsreglement kan de periodes vermelden tijdens dewelke de werknemer, op vraag van de werkgever, al dan niet telewerk mag verrichten. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren