18.07.1991 BBHE wijz. BBHE 11.10.1990 van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betr. de bijzondere toelage aan de gemeenten voor de bevordering van de integratie en van het samenleven van de verschillende lokale gemeenschappen

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,
et al.
inforumnummer
21080
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren