10.06.2006 KB tot regeling van het model, de inhoud, de wijze van dragen en het gebruik van spuitbussen en handboeien door de leden van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
et al.
inforumnummer
210804
essentie

De programmawet van 27.12.2004 biedt de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen een globale wettelijke omkadering. Op basis hiervan kunnen alle vervoersmaatschappijen een specifieke veiligheidsdienst oprichten, die bestaat uit veilig ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren