07.07.2006 Dec. wijz. de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn [Mini-OCMW-Decreet]

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
210830
essentie
Dit decreet beoogt de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan te passen en de bestuurlijke organisatie van het OCMW te regelen volgens gelijke principes zoals opgenomen in het gemeentedecreet. Er wordt ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren