02.05.2006 MB wijz. MB 12.02.1999 betr. de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
210911
essentie
Art. 9 en 10 van het MB 12.02.1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren worden opgeheven. Deze artikelen betreffen de etikettering van de toevoegingsmiddelen en van de voormengsels van toevoeging ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren