19.05.2006 MB waarbij voor sommige producten van de klasse C - Vuurwerk, wordt toegestaan af te wijken van de voorschriften van de art. 149, 150 en 151 van het KB 23.09.1958 houdende algemeen reglement betr. het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen

ondertekenaar
VERWILGHEN Marc - Min. van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
210920
essentie
In afwijking van de voorschriften van de art. 149, 150 en 151 van het KB 23.09.1958, houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, geldt geen enkele gewichtsbeperkin ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren