20.07.2006 Wet houdende diverse bepalingen - Middenstand - Wijziging van de kaderwet 01.03.1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beorepen (art. 180-182)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
210982
essentie
De Koning is niet meer verplicht om minstens om de 7 jaar de reglementeringen, vastgesteld krachtens de wet tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, te actualiseren (kr ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren