20.07.2006 Wet houdende diverse bepalingen - Telecommunicatie, Economie, Energie en Buitenlandse Handel - Telecommunicatie - Electronische communicatie - (art. 91-97)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
210985
essentie
@De politiediensten alsook de diensten die instaan voor de staatsveiligheid kunnen op legale manier gebruik maken van afluisterapparatuur. Volgens art. 33, par. 1, 1°, van de wet betreffende de elekronische communicatie is apparatuur die dergelijke activ ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren