02.06.2006 Dec. wijz. dec. 23.02.1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, wat de investeringswaarborg voor rusthuizen betreft

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
211041
essentie
Dit decreet voorziet in een waarborgregeling voor investeringen in rusthuizen voor vzw's, openbare besturen en handelsvennootschappen met rechtspersoonlijkheid. De voorwaarde om aanspraak te maken op de regeling, is dat de initiatiefnemers geen subsidies ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren