15.06.2006 MB wijz. art. 27 van MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
211056
essentie
Dit besluit heft art. 27, tweede lid, van het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering op. Dit artikel preciseerde dat ten aanzien van de jonge werknemer die aanspraak maakt op overbruggingsuitkeringen een dienstbetr ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren