20.06.2006 KB wijz. KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg

ondertekenaar
LANDUYT Renaat - Min. van Mobiliteit,
inforumnummer
211080
essentie

De Europese Richtlijn 2004/54/EG beoogt een minimum veiligheidsniveau te verzekeren voor weggebruikers in tunnels van het trans-Europese wegennet door de preventie van kritische gebeurtenissen die mensenlevens, milieu en tunnelinstallaties in gevaar ku ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren