02.06.2006 KB wijz. KB 17.10.2000 tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging inzake arbeidsongevallen

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
211164
essentie
Zo de getroffene van een arbeidsongeval vrije keus van geneesheer heeft, is het tarief voor terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging gelijk aan het tarief van honoraria en prijzen zoals het voortvloeit uit de toepassing van de nomenclatuur ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren