22.06.2006 KB betr. de tussenkomst-modaliteiten van Fedris in de verplaatsingskosten van de slachtoffers in het kader van de behandeling van een beroepsziekte

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
211206
essentie

Voor de verplaatsingen ondernomen door een slachtoffer met het oog op de behandeling van zijn beroepsziekte, tijdens een periode van tijdelijke lichamelijke arbeidsongeschiktheid, komt het Fonds voor de beroepsziekten tegemoet ten belope van een forfai ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren