22.06.2006 KB wijz. KB 29.04.1996 tot vaststelling van de vermindering van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de honoraria en prijzen vastgesteld in sommige overeenkomsten met revalidatieinrichtingen bedoeld in art. 22, 6°, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
211267
essentie
Dit besluit brengt bezuinigingen in de sector van de revalidatie mee, en meer bepaald in de overeenkomsten over de chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis. De tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt met 0,25 EUR ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren