21.06.2006 MB houdende vaststelling van het model van attest en de aanvraag tot het bekomen van het attest in toepassing van art. 50ter van het KB 19.12.1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het KB nr. 38 van 27.07.1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van Middenstand en Landbouw,
inforumnummer
211269
essentie
Wanneer kredietinstellingen kredieten, leningen of voorschotten toekennen waarvoor een voordeel is verleend in het kader van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake economische expansie, mogen zij de fondsen vrijgeven, tenzij de zelfstandige hun ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren