05.07.2006 MB wijz. MB 02.12.1982 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen en voor centra voor dagverzorging

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
211447
essentie
Het aantal bedden in rust- en verzorgingstehuizen (RVT) mag op 30.09.2005 maximum 47903 bedden voor het Rijk bedragen. Met ingang van 01.10.2005 dit aantal wordt vastgesteld op 49818 bedden en met ingang van 01.10.2006, op 52126 bedden. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren