MB tot uitvoering van art. 11, 1°, 3°, en 12 van het MB 29.10.2004 tot uitvoering van het BVR 01.10.2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

ondertekenaar
MOERMAN Fientje - Vlaams Min. van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
inforumnummer
211492
essentie
Dit besluit zorgt voor de opname van de nieuwe technologieën in de limitatieve technologieënlijst die voor subsidies voor ecologie-investeringen in aanmerking komen. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren