27.01.2006 BVR wijz. BVR 06.10.1998 betr. de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, tot wijz. BVR 03.10.2003 betr. de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en tot wijz. BVR 02.04.1996 betr. de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
211493
essentie

Bedoeling van dit besluit is de bijsturing van de techniek en de criteria volgens dewelke woningen en kamers ongeschikt kunnen worden verklaard.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren