18.05.2006 BBHR betr. de inhoud en de algemene voorstelling van het gemeentelijk ontwikkelingsplan

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
211494
essentie
Het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening verleent voortaan een permanent karakter aan het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP). Dit besluit, dat de inhoud en de algemene voorstelling van dit plan bepaalt, heeft tot doel om er een duidelijk identif ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren