12.01.2006 Wet wijz. wet 01.08.1985 houdende fiscale en andere bepalingen, teneinde het voor de feitelijk samenwonenden mogelijk te maken te worden erkend als rechthebbende van een lid van de politie- en hulpdiensten dat overleden is als gevolg van een ongeval in het kader van zijn taak

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
211531
essentie
Deze wet wijzigt art. 42 van de wet 01.08.1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de bijzondere vergoeding voor morele schade die wordt toegekend aan de rechthebbenden van de leden van de hulp- en veiligheidsdiensten die tijdens de uitoefening ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren