07.06.2006 MB wijz. MB 12.02.1999 betr. de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
211546
essentie
De tabel der ongewenste stoffen in bijlage I, deel A van het MB 12.02.1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren, wordt gewijzigd zoals in bijlage I bij dit besluit.
De tabel met actielimiet ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren