19.05.2006 Dec. betr. de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
211548
essentie
Het Fonds voor Landbouw en Visserij wordt bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor het beleidsdomein Landbouw en Visserij opgericht. Het kan binnen de grenzen die toegestaan zijn door de Europese Commissie overeenkomstig de communautaire richtsn ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren