29.06.2006 MB betr. het begeleidende document dat vereist is bij het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
211555
essentie
Bij iedere levering van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, zoals omschreven in art. 2, par. 1, 4°, van het BVR 24.10.2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, dat geproduceerd is op het grondgebied ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren