28.04.2006 BVR tot aanpassing van de sectorale regelgeving inzake het landbouw- en visserijbeleid aan de herstructurering van de Vlaamse administratie

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
211616
essentie

In het kader van het project Beter Bestuurlijk Beleid past dit besluit de sectorale regelgeving inzake het landbouw- en visserijbeleid aan.
Het gaat enerzijds om het aanpassen aan de benamingen van de nieuwe hoofdentiteiten (Departement Landbouw ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren