10.07.2006 Wet wijz. wet 18.07.1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de art. 323bis en 327bis Ger.W.

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
et al.
inforumnummer
211618
essentie
De wet 18.07.1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en art. 323bis en 327bisGer.W. worden aangepast aan de wet 10.07.2006 betreffende de analyse van de dreiging. Deze wet richt een specifiek orgaan op, 'Coördinatieorgaa ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren