11.07.2006 KB wijz. KB 23.05.2001 tot instelling van een algemeen reglement betr. de inkomensgarantie voor ouderen

ondertekenaar
TOBBACK Bruno - Min. van Leefmilieu en Pensioenen,
inforumnummer
211719
essentie
Dit besluit verbetert een technische vergissing in art. 1, 5° (definitie van de hoofdverblijfplaats), van het KB 23.05.2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren