22.06.2006 MB wijz. van de enige bijlage bij het MB 06.01.2006 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
211771
essentie
Dit besluit beoogt aan de zorgkassen en de rechtsonderhorigen zo snel mogelijk zekerheid te bieden inzake de toepassing van de administratieve geldboete in het kader van de zorgverzekering en inzake de criteria op basis van dewelke de administratieve geld ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren