19.07.2006 KB wijz. KB 20.12.1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
211849
essentie
Dit besluit wijzigt het KB 20.12.1999 om een toezicht mogelijk te maken op de prestaties van de advocaten die geleverd worden in het kader van de tweedelijnsbijstand in alle hypotheses, en niet alleen wanneer een advocaat is ontheven van een zaak, bij een ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren