20.12.1999 KB houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand

ondertekenaar
VERWILGHEN Marc - Min. van Justitie,
inforumnummer
211855
essentie
Art. 508/19, Ger.W., voorziet in maatregelen voor de vergoeding van advocaten die prestaties hebben verricht inzake bijstand aan personen met onvoldoende inkomsten. Dit besluit voert deze bepaling uit en stelt de voorwaarden voor de toekenning, het tarief ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren