01.07.2006 KB wijz. KB 24.06.2004 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp aan een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
inforumnummer
211876
essentie
De aanvraag tot het bekomen van materiële hulp voor een minderjarige kan voortaan ook worden ingediend door elke persoon die daadwerkelijk het ouderlijk gezag uitoefent die in zijn naam de aanvraag indient. Het besluit vermeldt overigens dat de materiël ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren