30.07.1981 Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden

ondertekenaar
MOUREAUX Philippe - Min. van Justitie,
inforumnummer
211911
essentie
Deze wet komt tegemoet aan de door België aangegane internationale verplichting inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren