11.07.2006 KB wijz. KB 21.12.1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betr. het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ondertekenaar
TOBBACK Bruno - Min. van Leefmilieu en Pensioenen,
inforumnummer
211930
essentie
Dit besluit stelt de datum van inwerkingtreding van art. 10 van de programmawet van 11.07.2005 vast en stelt de gepensioneerden die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben vrij van aangifte. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren