01.07.2006 Wet wijz. van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot rechtsbijstand

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
212012
essentie
Deze wet brengt onder andere een sterke vereenvoudiging met zich mee van de toekenningsprocedure voor rechtsbijstand. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren