24.07.2006 MB houdende goedkeuring van de verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering tot uitvoering van art. 22, par. 2, a) van de wet 11.04.1995 tot invoering van het 'Handvest' van de sociaal verzekerde

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
212016
essentie
De als bijlage bij dit besluit gevoegde verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot uitvoering van art. 22, par. 2, a) van de wet 11.04.1995 tot invoering ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren